Imagen de cabecera noticias

Elkartasun-gainkargua Pentsioen Erreforman

04 Abuztua 2023
Mujer pensando en el futuro

Analisten eta zergapekoen arreta gehien erakarri duten neurrietako bat Elkartasun-kotizazio Gehigarriaren ezarpena izan da. Mekanismo honek ekarpen handiagoa egitera behartzen ditu besteren kontura lan egiten duten eta errenta handiagoak dituzten langileak, eta baita horiek kontratatzen dituzten enpresak ere, horren truke inolako kontrapartidarik eman gabe.

Espainiako Bankuaren Lan Bizitzen Lagin Etengabeak erakusten duenez, Gizarte Segurantzako afiliatuen % 6,8, ia 1,3 milioi langile, normalean 500 langiletik gorako enpresek kontratatuak, gehieneko kotizazio-oinarrira iritsi ziren, eta, hortaz, printzipioz erreforma horren eremuan sartuta geratuko dira. Kotizatzaileen kopuru horrek murriztuz joan beharko luke, gehieneko kotizazio-oinarria 2025 eta 2050 bitartean handituz doan neurrian.

Gainkargu hori ekitaldi bakoitzeko gehieneko kotizazio-oinarriaren zenbatekoa gainditzen duten  besteren konturako langileen soldaten gainean aplikatuko da (beraz, ez zaie aplikatuko autonomoen etekin garbiei), tarte hauen arabera:

  • 1. tartea: Gehieneko kotizazio-oinarriaren % 100aren gaineko zenbatekoari, oinarri horren % 110eraino, % 5,5eko tasa aplikatzen zaio.

  • 2. tartea: Gehieneko kotizazio-oinarriaren % 110aren gaineko zenbatekoari, oinarri horren % 150eraino, % 6ko tasa aplikatzen zaio.

  • 3. tartea: Gehieneko kotizazio-oinarriaren % 150aren gaineko zenbatekoari, % 7ko tasa aplikatzen zaio.

Kuota horren banaketa gertakizun arruntengatik ordaintzen diren gainerako kotizazioen proportzio berean egiten da: seiren bat langileak ordaintzen du eta bost seiren enpresak ordaintzen ditu.

Azkenik, aldaketa hau 2025eko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean, eta, printzipioz, neurri iraunkor gisa ezartzen da.

Noticias Relacionadas

13 Azaroa 2023
2021eko eta 2022ko pentsioen erreformaren helburu nagusietako bat araubideen arteko batez besteko diru-sarrerak parekatzea zen; izan ere, tradizionalki, LAABean sartzen diren norbe
25 Urria 2023
Egoera makroekonomikoak argi-itzalak bizi ditu, azken aldian baldintza monetarioak nabarmen gogortu direlako.
20 Iraila 2023
Aurreko urteetan bezala, Surnerekin saski-baloiaz gozatu dezakezu zuenean.