Tenemos muchas noticias que darte

Todas las novedades sobre la Mutua que pueden interesarte

15 abril 2021
A Espanya hi ha més d’1,5 milions de professionals liberals.
9 abril 2021
Enguany, la Junta General de Surne i les Assemblees de Surnepensión i Surnelan se celebraran el 26 d’abril de manera telemàtica.
15 març 2021
Analitzar i valorar aquests riscos constitueix una garantia de la seva continuïtat
19 febrer 2021
Ha estat valorada millor companyia en accidents, vida risc individual, vida risc col·lectiu i vida estalvi/pensions.
17 febrer 2021
En una correcta estratègia d’inversió per a la jubilació futura és important no deixar-se emportar pel curt termini.
4 febrer 2021
La protecció de l’empresa davant de la pèrdua de persones crítiques