Imagen de cabecera noticias

Què ha passat amb la quota d’autònoms el gener de 2023?

03 febrer 2023
incidencia cuota autonomos en enero de 2023

El nou model de cotització dels autònoms (pel qual s’ha de contribuir a la Seguretat Social en funció dels rendiments nets obtinguts) ha complert un mes i ja ha generat un cert nivell d’“incertesa i sorpresa” entre el col·lectiu.

Al final del mes de gener, els autònoms han hagut d’abonar la primera quota de l’any 2023. Tot i que s’espera que els primers efectes del nou model es produeixin a partir de l’1 de març, ja tenim diferents tipus de casuística que no “ajudaran” a gestionar la transició del model. En concret, es tracta dels supòsits següents.

  • Nous autònoms 2023 entre l’1 i el 9 de gener (unes 8.000 persones). Per error, se’ls ha cobrat la quota mínima, malgrat haver demanat l’aplicació de la tarifa plana (una quota reduïda de 80 euros). Se’ls ha cobrat 300 euros. La Seguretat Social ha reconegut l’error i ja ha anunciat que farà la devolució d’ofici pròximament.
  • Autònoms amb tarifa plana 2022. A alguns se’ls ha cobrat una quota de 80 euros i a d’altres la quota íntegra de 300 euros, quan els corresponia la quota vigent per a la tarifa plana el 2022 (60 euros). La Seguretat Social ha reconegut l’error i ja ha anunciat que farà la devolució d’ofici pròximament.
  • Autònoms amb revaloració automàtica de la base de cotització (ho decideix l’autònom). En aquests casos, la quota del gener recull l’actualització de la base (increment del 8,6 % sobre la base de cotització del desembre de 2022) i el nou tipus de cotització (un 31,2 %, en lloc del 30,6 % aplicable el desembre de 2022). Per exemple, un autònom que el desembre de 2022 cotitzava per la base mínima, va abonar 294 euros; la quota del gener de 2023 ha estat de 325 euros (29 euros més). Aquest supòsit està ajustat a la normativa vigent.
  • Autònoms sense revaloració automàtica de la base de cotització (ho decideix l’autònom). En aquests casos, la quota del gener només recull l’actualització del nou tipus de cotització (un 31,2 %, en lloc del 30,6 % aplicable el desembre de 2022). Per exemple, un autònom que el desembre de 2022 cotitzava per la base mínima, va abonar 294 euros; la quota del gener de 2023 ha estat de 300 euros (6 euros més). Aquest supòsit està ajustat a la normativa vigent.

Ens comprometem a continuar informant sobre les incidències i les novetats que probablement es continuaran produint les pròximes setmanes amb la finalitat que el col·lectiu d’autònoms disposi de la informació certa i suficient per prendre decisions en un àmbit tan rellevant per a tots com és el manteniment del benestar personal i familiar.

El benestar personal i familiar dels autònoms, la nostra raó de ser.

Noticias Relacionadas

17 abril 2024
Malgrat que normalment els autònoms “creuen” que no tenen accidents o malalties que els impedeixin complir els seus compromisos en l’activitat econòmica, les estadístiques de la…
22 març 2024
Malgrat que l’atur registrat a Espanya el novembre del 2023 encara supera els 2,7 milions de persones, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social, no…
26 febrer 2024
La contractació d’una assegurança de vida acostuma a ser un moment important per diverses qüestions. Font: IATI