Imagen de cabecera noticias

Com em queda la taxa de descobertura l’any 2023?

18 abril 2023
autónomo trabajando

Soc autònom, cotitzo per la base mínima i els meus rendiments nets són de 2.000 euros mensuals. Com em queda la taxa de descobertura l’any 2023?

La implantació del nou model de cotització per a tots els autònoms que cotitzin per la base mínima i obtinguin uns rendiments nets de 2.000 euros mensuals comporta:

  • Augment del nivell de cotització. Cotitzarà un 7 % més que el 2022.
  • Cotització en relació amb els rendiments nets obtinguts. Cotitzarà per un 51 % dels rendiments nets.
  • Cotització en relació amb el Règim General de la Seguretat Social. El nivell de cotització és d’un 15,75 %, notablement per sota dels treballadors per compte d’altri (entorn d’un 37 %).  
  • Taxa de descobertura. La taxa de descobertura general es redueix en 3 punts percentuals (del 52 % al 49 %). La situació s’agreuja en determinades contingències.

En definitiva, malgrat augmentar el nivell de cotització, no ho fa prou per reduir l’alta taxa de descobertura (en cas de produir-se alguna de les contingències previstes, només comptaria amb 1 de cada 2 euros de què disposa).

cotizacio

 

Noticias Relacionadas

3 maig 2024
L’any 2023 concloïa amb el debat sobre si l’economia aconseguiria un aterratge suau, o si, per contra, començaria un període de recessió econòmica.
3 maig 2024
Tradicionalment, amb caràcter general, s’ha considerat que la continuïtat de les empreses quedava garantida amb la contractació d’assegurances de danys propis i de responsabilitat…
17 abril 2024
Malgrat que normalment els autònoms “creuen” que no tenen accidents o malalties que els impedeixin complir els seus compromisos en l’activitat econòmica, les estadístiques de la…