Imagen de cabecera noticias

Com em queda la taxa de descobertura l’any 2023?

18 abril 2023
autónomo trabajando

Soc autònom, cotitzo per la base mínima i els meus rendiments nets són de 2.000 euros mensuals. Com em queda la taxa de descobertura l’any 2023?

La implantació del nou model de cotització per a tots els autònoms que cotitzin per la base mínima i obtinguin uns rendiments nets de 2.000 euros mensuals comporta:

  • Augment del nivell de cotització. Cotitzarà un 7 % més que el 2022.
  • Cotització en relació amb els rendiments nets obtinguts. Cotitzarà per un 51 % dels rendiments nets.
  • Cotització en relació amb el Règim General de la Seguretat Social. El nivell de cotització és d’un 15,75 %, notablement per sota dels treballadors per compte d’altri (entorn d’un 37 %).  
  • Taxa de descobertura. La taxa de descobertura general es redueix en 3 punts percentuals (del 52 % al 49 %). La situació s’agreuja en determinades contingències.

En definitiva, malgrat augmentar el nivell de cotització, no ho fa prou per reduir l’alta taxa de descobertura (en cas de produir-se alguna de les contingències previstes, només comptaria amb 1 de cada 2 euros de què disposa).

cotizacio

 

Noticias Relacionadas

11 juliol 2024
El mes de juny el BCE feia la primera baixada de tipus d’interès dels vuit últims anys. Ara bé, malgrat que les últimes dades de producció industrial publicades per Alemanya i Fran
3 maig 2024
Tradicionalment, amb caràcter general, s’ha considerat que la continuïtat de les empreses quedava garantida amb la contractació d’assegurances de danys propis i de responsabilitat…
3 maig 2024
L’any 2023 concloïa amb el debat sobre si l’economia aconseguiria un aterratge suau, o si, per contra, començaria un període de recessió econòmica.