Imagen de cabecera noticias

Bases i pensions màximes: Reforma pensions

13 juliol 2023
Jubilado paseando por la calle

Una de les mesures principals de la reforma del sistema públic de pensions del 2023 és la que es coneix com a “igualació de les pensions”. Abans de tot, cal aclarir que aquesta és una denominació errònia, atès que realment ni les pensions ni les bases de cotització per calcular-les deixen de tenir un màxim, senzillament tindran un procés d’increment definit en aquesta nova regulació i addicional al ja existent d’aquests imports en estar referenciats a l’IPC (índex de preus de consum).

Aquesta mesura, que es pot visualitzar en part com una mesura social pel possible augment de les pensions percebudes, es tracta bàsicament d’un mecanisme macroeconòmic que pretén contribuir a garantir la solvència futura del sistema, ja que s’ha configurat de manera asimètrica (l’increment de les quotes és superior al de les prestacions). El fet que el 6,8 % dels afiliats a la Seguretat Social van assolir la cotització màxima el 2021, segons la mostra contínua de vides laborals del Banc d’Espanya, comporta que quedin dins l’objectiu d’aquesta reforma prop d’1,3 milions de treballadors, generalment contractats per empreses de 500 treballadors o més.

En conseqüència, la base màxima de cotització tindrà un increment anual vinculat a la revaloració de les pensions més un increment addicional anual d’1,2 punts percentuals durant el període 2025-2050. A partir del 2050 només creixerà segons l’IPC.

D’altra banda, la pensió màxima s’incrementarà anualment en termes reals 0,115 punts percentuals cada any entre el 2025 i el 2050, per després, entre el 2051 i el 2065, experimentar creixements més grans, amb uns increments anuals entre el 3,2 i el 20.

En definitiva, l’increment de les bases i les pensions màximes és asimètric, per la qual cosa, el 2050 i en termes reals, l’increment de la quota arribarà a ser aproximadament d’un 35 %, mentre que l’increment de la pensió només assolirà entorn del 3 %.

Tot això, segons les estimacions del Banc d’Espanya, generarà un increment de recaptació de la Seguretat Social del 0,1 % del producte interior brut el 2030, i arribarà a assolir un 0,3 % del PIB el 2050.

Noticias Relacionadas

13 novembre 2023
Un dels objectius principals de la reforma de les pensions de 2021 i 2022 era l’equiparació dels ingressos mitjans entre els diferents règims, atès que tradicionalment les prestaci
25 octubre 2023
L’escenari macroeconòmic travessa un període de llums i ombres com a conseqüència de l’enduriment significatiu de les condicions monetàries dels últims temps.
20 setembre 2023
Com en anys anteriors, pots gaudir amb Surne del bàsquet en directe.