Benvinguts al lloc web de Surne

 

Producte destacat, surne vida
 
 

SEGUIM CREIXENT AMB TU

Surne fa més de 100 anys que és amb tu i els teus. Això ens converteix en una de les mútues amb més història i més experiència, i el més important: sabem aprofitar aquesta experiència.

La nostra tasca diària és treballar per a tu i dissenyar productes de previsió i inversió que s?adaptin a la teva forma de vida i a les canviants necessitats dels qui més vols.

Tota la seguretat i tota la tranquil?litat la tens amb SURNE, Seguros & Pensiones.

Parlar de SURNE és fer un repàs a l?evolució social i mercantil dels últims cent anys. Aquesta mútua d?assegurances va nàixer el 1905 com a entitat de socors mutus per a un col?lectiu concret (viatjants i representants), i el seu objectiu principal va ser cobrir els riscos de previsió personal (vida, malaltia i invalidesa).

Al llarg dels anys i després de successives regulacions legals, SURNE va ampliar el seu radi d?actuació al públic en general. Així, va assolir un gran desenvolupament durant els anys seixanta, va expandir els seus serveis per tot el territori nacional i, en l?actualitat, dóna cobertura a més de 100.000 assegurats.

Les noves exigències financeres en la prevenció de riscos personals, així com la proliferació dels riscos a cobrir, determinen la necessitat d?ajustar les dimensions de la mútua a les necessitats tant econòmiques com tècniques i de cobertura. SURNE consolida els seus més de cent anys en l?àmbit de la previsió social amb una aposta ferma i compromesa pel desenvolupament de nous productes i serveis que responguin a les necessitats presents i futures del mercat.

Aquesta evolució sorgeix de l?anàlisi efectuada, a partir de la qual s?impulsa la qualitat en el servei i la protecció dels nostres mutualistes com a objectiu principal. Però, a més a més, ens volem marcar nous reptes, noves línies d?actuació, un compromís que passa per:

  • Oferir els millors preus amb la màxima qualitat i serveis complementaris.
  • Aplicació de noves formes de comercialització més adequades a l?entorn.
  • Gestió empresarial moderna i eficaç.
  • Adaptació a una competència cada vegada més extensa.
  • Fer forta la nostra entitat i distingir-nos per la nostra forma de ser i fer.
  • Aposta pel desenvolupament de les noves formes de comercialització a través de la xarxa.

SURNE, Mutua de Seguros y Reasseguros a Prima Fija té el seu domicili social al c/ Cardenal Gardoqui, 1, 48008 BILBAO, i figura inscrita en el Registre d?Entitats Asseguradores de la Direcció General d?Assegurances i Fons de Pensions amb el número M-0378. A més a més, figura inscrita en el Registre d?Entitats Gestores de Pensions amb el número G-211.

L'Entitat es troba sotmesa al Reial Decret Legislatiu 6/2004 que aprova el text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, i les normes que el desenvolupen.