Benvinguts al lloc web de Surne

 

Surnelan EPSV. Doble avantatge: motivació per al seu equip i benefici per a la seva empresa
 
 

PLA D'OCUPACIÓ RENDA FIXA

El principal pla de renda fixa d'ocupació comercialitzat per SURNELAN, EPSV és el pla de renda fixa Surnelan que durant els seus anys de vida ha aconseguit unes rendibilitats anuals molt positives amb la major seguretat per als seus associats.

Reglament Pla Renda Fixa Surnelan

Principis de Inversió

Documento de características


Rendibilitat PLA RENDA FIXA SURNELAN

Surnelan, gaudeix d'una excel · lent salut, aconseguint rendibilitats molt interessants per al treballador.

RENTABILITAT DES 01/01/2019

0,28 %

RENTABILITAT ULTIMS 12 MESOS

1,98 %

Data última valoració: 13/02/2019. Valor Liquidativo: 177,59
Veure estat de posició

RENDIBILITAT PER ANYS

En el quadre següent es pot veure la rendibilitat aconseguida en els últims anys pel nostre pla d'ocupació de renda fixa:

Any Rendibilitat IPC
2008 2,29% 1,40%
2009 3,41% 0,80%
2010 3,48% 3,00%
2011 2,00% 2,40%
2012 3,34% 2,90%
2013 3,53% 0,20%
2014 3,00% -1,00%
2015 2,43% 0,00%
2016 2,66% 1,60%
2017 2,08% 1,10%

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.
El valor liquidatiu dels plans , sigui quina sigui la seva política d'inversió , està subjecte a les fluctuacions dels mercats , poden obtenir tant rendiments positius com negatius.

PLANS GARANTITS

A més, disposem d'un pla per a aquelles empreses que prefereixin la tranquil · litat d'un pla garantit:


PLA 2016

El Pla 2016 de SURNELAN, amb inici al gener 2013, garanteix als seus socis un 12% de revaloració al gener 2016 (3,85% TAE).

Reglament Pla Garantit

Valor liquidatiu:

  • 31/01/2013: 100,00 Euros
  • 31/01/2016: 113,9 Euros


Sol·licitar més informacióNOTA: La informació que proporciona el present document no té validesa contractual i és provisional a tots els efectes. Aquesta informació només té un caràcter orientatiu i no tindrà valor vinculant per SURNE, pot produir variacions respecte del valor liquidatiu final dels drets del client, fruit de diversos factors.