Benvinguts al lloc web de Surne

 

Surnelan EPSV. Doble avantatge: motivació per al seu equip i benefici per a la seva empresa
 
 

BENEFICI PER A LA SEVA EMPRESA, BENEFICI PER AL TREBALLADOR

SURNELAN és una EPSV de la modalitat d'ocupació posada en marxa a finals de l'any 2002 i que compta ja amb més de 50 empreses associades.

Com a producte de previsió, SURNELAN, EPSV s'ha convertit en una opció molt a tenir en compte dins l'àmbit de l'empresa i la negociació col · lectiva. És una eina excepcional de fidelització dins de l'empresa.

Amb aquest producte, SURNE manté el seu objectiu d'oferta diferenciada i selectiva, alhora que es reafirma en el seu plantejament d'una rendibilitat en els seus productes sòlida i constant.


PRODUCTES

SURNELAN, EPSV ofereix els millors plans de previsió d'ocupació, amb opcions tant de Renda Fixa com de Renda Variable, en funció del nivell de risc que es vulgui assumir.

Planes de Pensiones de Calidad Planes de Pensiones de Calidad

Transparència i TRANQUIL·LITAT

Tots els socis dels plans d'SURNELAN, EPSV són informats puntualment de la marxa dels seus plans. A més, anualment es reflecteix la marxa de l'entitat amb tot detall en l'Informe Anual que es pot consultar des d'aquesta mateixa pàgina web.

Fiscalitat

Una altra de les raons per contractar SURNELAN és l'excel · lent tractament fiscal que tant empresa com a treballador reben per les seves aportacions. Convertint-se així en un immillorable instrument de previsió social empresarial.

El següent document recull les principals implicacions fiscals de les EPSV, així com els límits d'aportació que són d'aplicació en cada cas.


PLANS D' PREVISIÓ I PENSIONS AMB QUALITAT DEMOSTRADA

SURNELAN, EPSV també disposa del certificat ISO 9001 a la Gestió de Qualitat, una certificació que any a any renovem gràcies a la nostra tasca organitzativa i de gestió.

Planes de Pensiones de Calidad

DOCUMENTACIÓ LEGAL

Estatuts SURNELAN, EPSV

Cuentas Anuales


Documentos en formato PDF. Estos documentos se pueden visualizar utilizando la aplicación gratuita Adobe Acrobat Reader.


SURNELAN, EPSV, amb domicili en C / Gardoqui 1 baix, 48008 Bilbao (Biscaia), CIF V95230603. Entitat inscrita:

  • El Registre Mercantil de Biscaia, tom 4171, full BI-35966, Foli 136.
  • El Registre Especial d'Entitats de Previsió Social Voluntària de la Direcció de Política Financera i Recursos Institucionals del Departament d'Hisenda i Finances del Govern Basc.

Sol·licitar més informació