Benvinguts al lloc web de Surne

 

 
 

SURNEPENSIÓ PLA DE RENDA FIXA

Perquè assegurar-se un futur tranquil comença avui mateix, SURNE ofereix els millors plans de pensions i plans de previsió de Renda Fixa.

Els nostres plans de Renda Fixa es caracteritzen per mantenir els seus despeses de gestió reduïts al mínim, el que permet tenir la més ALTA i ESTABLE RENDIBILITAT del mercat.

Com a principal producte d'aquest tipus, oferim el Pla de Renda Fixa SURNEPENSIÓN , que compta amb una àmplia trajectòria, i porta des de 1988 oferint una alta rendibilitat juntament amb una seguretat incomparable.

Reglament Pla Renda Fixa Surnepensió

Principis d'Inversió

Documento de características


RENTABILITAT PLAN RENDA FIXA SURNEPENSIÓ

RENTABILITAT DES 01/01/2019

0,57 %

RENTABILITAT ULTIMS 12 MESOS

-0,66 %

Data última valoració: 11/02/2019. Valor Liquidativo: 149,55
Veure estat de posició


Informe Trimestral Pla Renda Fixa Surnepensió


RENDIBILITAT PER ANYS

En el següent quadre es pot veure la rendibilitat assolida en els últims anys pel nostre pla de renda fixa:

Any Rendibilitat IPC
2008 2,46% 1,40%
2009 3,04% 0,80%
2010 4,07% 3,00%
2011 2,40% 2,40%
2012 3,42% 2,90%
2013 4,17% 0,20%
2014 7,02% -1,00%
2015 1,42% 0,00%
2016 1,74% 1,60%
2017 1,84% 1,10%

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.
El valor liquidatiu dels plans , sigui quina sigui la seva política d'inversió , està subjecte a les fluctuacions dels mercats , poden obtenir tant rendiments positius com negatius.

PLANS GARANTITS

A més del Pla de Renda Fixa SURNEPENSIÓN, en els darrers anys hem vingut llançant una sèrie de plans garantits per aquells socis interessats en renunciar durant un temps a la mobilitat de els fons a canvi de garantir una rendibilitat certa al venciment de els mateixos.

A continuació hi ha els plans garantits en vigor:


PLA 35%

El Pla 35%, amb inici el 2013, garanteix als seus socis un 35% de revaloració en 7 anys (4,38% TAE).

Reglament Pla 35%

Valor liquidatiu:

 • 31/01/2013: 100,00
 • 13/02/2019: 129,43

PLA 15%

El Pla 15%, amb inici el 2014, garanteix als seus socis un 15% de revaloració en 5 anys (2,83% TAE).

Reglament Pla 15%

Valor liquidatiu:

 • 07/02/2014: 100,00
 • 07/02/2019: 116,68

PLA BORSA GARANTIT

El Pla Borsa Garantit, garanteix que el valor final a 07/02/2019 dels drets econòmics dels socis arribarà al 80% de la revaloració que experimenti l'índex Euro Stoxx 50 des de la data de les seves aportacions inicials o mobilitzacions, és a dir, el 07/02/2014, fins a la data de venciment del pla, el 07/02/2019.

Reglamento Plan Bolsa Garantizado

- Valor Indice Euro Stoxx 50 a 07/02/2014: 3.038,49


PLA 108%

El Pla 108%, amb inici 2015, garantiza a sus socios un 8% de revaloració en 5 anys (1,55% TAE).

Reglament Pla 108%

Valor liquidatiu:

 • 05/02/2015: 100,00
 • 11/02/2019: 106,38

PLA 2021

El Pla 2021, amb inici 2016, garantiza a sus socios un 8% de revaloració en 5 anys (1,55% TAE).

Reglament Pla 2021

Valor liquidatiu:

 • 07/02/2016: 100,00
 • 13/02/2019: 104,67

PLA 2022

El Pla 2022, amb inici 2017, garantiza a sus socios un 5% de revaloració en 5 anys (0,9806% TAE).

Reglament Pla 2022

Características Plan 2022

Valor liquidatiu:

 • 04/02/2017: 100,00
 • 13/02/2019: 101,94

PLA 2023

El Pla 2023, amb inici 2018, garantiza a sus socios un 5% de revaloració en 5 anys (0,9806% TAE).

Reglament Pla 2023

Características Plan 2023

Valor liquidatiu:

 • 10/05/2018: 100,00
 • 13/02/2019: 100,81

PLA 2024

El Pla 2024, amb inici 2019, garantiza a sus socios un 4% de revaloració en 5 anys i 3 mesos (0,7505% TAE).

Reglamento Plan 2024

Características Plan 2024

Solicitud movilización al Plan Garantizado 2024

Sol · licitar més informacióNOTA: La informació que proporciona el present document no té validesa contractual i és provisional a tots els efectes. Aquesta informació només té un caràcter orientatiu i no tindrà valor vinculant per SURNE, pot produir variacions respecte del valor liquidatiu final dels drets del client, fruit de diversos factors.