Benvinguts al lloc web de Surne

 

 
 

PLANES BANKIA

A continuación se muestran los valores liquidativos de los planes absorbidos a BANKIA EPSV así como su rentabilidad acumulada en el año en curso.

Estos planes se incorporaron a SURNEPENSION EPSV el 01 de octubre de 2017 manteniendo todos los derechos y obligaciones de los mismos.


PLAN BANKIA RF MIXTO

 • Rentabilidad año 2017: 0,48%
 • Valor liquidativo a 13/02/2019: 11,27
 • Rentabilidad año en curso: 1,89 %

Características del plan

Informe Trimestral Plan Bankia RF MixtoPLAN BANKIA RV

 • Rentabilidad año 2017: 7,90%
 • Valor liquidativo a 13/02/2019: 138,42
 • Rentabilidad año en curso: 5,67 %

Características del plan

Informe Trimestral Plan Bankia RVPLAN BANKIA 90/10

 • Rentabilidad año 2017: 0,13%
 • Valor liquidativo a 13/02/2019: 38,28
 • Rentabilidad año en curso: 0,62 %

Características del plan

Informe Trimestral Plan Bankia 90/10PLAN BANKIA 75/25

 • Rentabilidad año 2017: 1,19%
 • Valor liquidativo a 13/02/2019: 49,93
 • Rentabilidad año en curso: 1,9 %

Características del plan

Informe Trimestral Plan Bankia 75/25PLAN BANKIA 50/50

 • Rentabilidad año 2017: 3,39%
 • Valor liquidativo a 13/02/2019: 38,21
 • Rentabilidad año en curso: 2,85 %

Características del plan

Informe Trimestral Plan Bankia 50/50PLAN BANKIA GARANTIZADO I

 • Valor liquidativo a 13/02/2019: 123,25

Informe Trimestral Plan Bankia Garantizado IPLAN BANKIA GARANTIZADO II

 • Valor liquidativo a 13/02/2019: 12,44

Informe Trimestral Plan Bankia Garantizado II

Sol · licitar més informacióNOTA: La informació que proporciona el present document no té validesa contractual i és provisional a tots els efectes. Aquesta informació només té un caràcter orientatiu i no tindrà valor vinculant per SURNE, pot produir variacions respecte del valor liquidatiu final dels drets del client, fruit de diversos factors.