Benvinguts al lloc web de Surne

 

Surnejubilació, Pla de pensions. El millor futur és aquí
 
 

EL FUTURO EN RENTA VARIABLE

Para quienes prefieren la Renta Variable, ofrecemos SURNEJUBILACIÓN 2 un fondo con vocación de renta variable doméstica e internacional.

Normas de Funcionamiento SURNEJUBILACIÓN 2

Especificaciones Plan SURNEJUBILACIÓN 2 Renta Variable

Principios de Inversión

Reglamento Defensor del Partícipe

Datos Fundamentales

Cuentas Anuales


Documents en format PDF . Aquests documents es poden visualitzar utilitzant l' aplicació gratuïta Adobe Acrobat Reader .

Rendibilitat del nostre Pla d'PENSIONS

La nostra política de gestió i rendibilitat permet obtenir una gran segurdidad combinada amb una alta rendibilitat, com demostra el següent quadre.

RENTABILITAT DES 01/01/2019

5,92 %

Data última valoració: 14/02/2019. Valor Liquidativo: 101,88
Veure estat de posició

Informe Trimestral SURNEJUBILACIÓ 2


RENDIBILITAT PER ANYS

En el següent quadre es pot veure la rendibilitat assolida en els últims anys pel nostre pla:

Any Rendibilitat Ibex35
2016 2,06%<2,36% -2,01%
2017 6,13% 7,40%

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.
El valor liquidatiu dels plans , sigui quina sigui la seva política d'inversió , està subjecte a les fluctuacions dels mercats , poden obtenir tant rendiments positius com negatius.

Transparència

Aquesta bona marxa de Surnejubilació es pot apreciar en la memòria anual disponible en format PDF a la nostra web i més en detall en els informes trimestrals, consultables de la mateixa manera en fitxer PDF. Aquests informes no només donen una idea de la rendibilitat del pla de pensions Surnejubilació, sinó també de la seva transparència i excel · lent gestió.

Surnejubilació també compta amb una figura externa a la nostra entitat i totalment independent: el Defensor del Partícip , encarregada de vetllar pels seus interessos.

Nivel de Riesgo

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

FiscaliTaT

Realitzar aportacions a un pla de pensions li permetrà, a més de garantir-li una jubilació tranquil·la, acollir-se a uns avantatges fiscals molt interessants.

FlexibiliTAT

A més de la contingència de jubilació, els nostres plans incorporen les següents cobertures: mort, incapacitat, malaltia greu, atur de llarga durada i dependència.

Els nostres plans de pensions no tenen aportació mínima obligatòria, pel que podràs estalviar al teu ritme.

Si vosSi vostè disposa d'un pla de pensions en una altra entitat, pot traspassar els seus drets a SURNEJUBILACIÓ.

PLANS DE PENSIONS AMB QUALITAT DEMOSTRADA

Una raó més per estar tranquil i confiar el seu futur a SURNEJUBILACIÓN és la garantia d'una gestió de qualitat. SURNE va ser pionera en l'obtenció del certificat ISO 9001 a la Gestió de Qualitat, un certificat que any a any renovem gràcies a la nostra tasca organitzativa i de gestió.

Planes de Pensiones de Calidad

 

SurnejSurnejubilació2 Fons de Pensions, amb domicili en C / Gardoqui 1 baix, 48008 Bilbao (Biscaia), CIF V95794004. Entitat sense personalitat jurídica inscrita a:

  • El Registre Mercantil de Biscaia, tom 5515, full BI-65774, Foli 219.
  • El Registre Administratiu de Fons de Pensions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d'Economia amb clau de identificació F2017

Solicitar más información/p>

NOTA: La informació que proporciona el present document no té validesa contractual i és provisional a tots els efectes. Aquesta informació només té un caràcter orientatiu i no tindrà valor vinculant per SURNE, pot produir variacions respecte del valor liquidatiu final dels drets del client, fruit de diversos factors.