Pla de protecció d’autonomia personal

Depèn de tu. No pots conèixer el futur, però pots estar preparat.

Com que a causa del desenvolupament de la medicina i els estils de vida saludables l’esperança de vida al nostre país ha crescut moltíssim, ara busquem la millor qualitat de vida adequada a cada edat.


Cada vegada complim més anys, però cada vegada són més comunes les malalties que amenacen la nostra independència i la capacitat de valer-nos per nosaltres mateixos.


Per això t’oferim el PLA DE PROTECCIÓ D’AUTONOMIA PERSONAL, una assegurança que ajuda a cobrir les despeses que es puguin generar en cas de patir una situació de dependència, si cal adequar la llar a la mobilitat, etc.


En contractar aquesta assegurança et podràs sentir més tranquil, en no haver de preocupar-te pels desajustos econòmics.

Què és la Dependència?

La dependència és l’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, requereixen l’atenció d’una altra o altres persones o una ajuda important per fer activitats bàsiques de la vida diària, o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per a l’autonomia personal.


A més, és un dels grans reptes amb els quals s’enfronten els sistemes públics de previsió social, ja que, segons l’OCDE, l’envelliment de la població i els nous models familiars duplicaran la despesa pública destinada a la dependència, que es podria triplicar en 40 anys.


A Espanya, des de l’any 2007 es troba regulada sota el Reial decret 504/2007, de 20 d’abril, que recull un barem de valoració (BVD) basat en punts per especificar diferents nivells de dependència.


Per part nostra, a Surne hem dissenyat el PLA DE PROTECCIÓ D’AUTONOMIA, una assegurança de vida que protegeix les persones davant situacions futures de dependència o discapacitats, ja que permet cobrir les necessitats de les persones a les quals se’ls ha reconegut una situació de dependència.


Aquest producte cobreix dos nivells de dependència, juntament amb un petit import en cas de defunció:

  • Dependència severa: quan la persona necessita ajuda per fer diferents activitats bàsiques de la vida diària dos o tres cops al dia, però no requereix el suport permanent d’un cuidador ni té necessitats de suport extens per a l’autonomia personal. Es correspon amb una puntuació final del BVD de 50 a 74 punts.
  • Gran dependència: quan la persona necessita ajuda per fer diferents activitats bàsiques de la vida diària diversos cops al dia i, per la pèrdua total d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, requereix el suport indispensable i continu d’una altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a l’autonomia personal. Es correspon amb una puntuació final del BVD de 75 a 100 punts.
  • Inclou de manera addicional un capital assegurat de 600 euros en cas de defunció de l’assegurat durant la vigència de la pòlissa.

 

seguro dependencia

 

Què cobreix aquesta assegurança?

Amb el PLA DE PROTECCIÓ D’AUTONOMIA PERSONAL, l’assegurat que assoleixi els nivells de dependència que s’han esmentat rep una renda vitalícia constant o un capital garantit, en funció de la modalitat contractada (modalitat renda/modalitat capital únic).


Aquest tipus d’assegurances permeten fer front a les despeses derivades de la dependència, com ara l’adquisició d’aparells de suport a l’autonomia personal, la contractació d’un cuidador o tractaments mèdics.


Per a la modalitat de renda, en els casos de gran dependència SURNE ha dissenyat un mòdul bàsic que proporciona a l’assegurat una renda vitalícia de 1.000 euros/mes (500 euros/mes per a una dependència severa). Tanmateix, a l’hora de contractar la pòlissa es pot fixar la renda que es vol percebre en cas d’assolir una dependència reconeguda.


En la modalitat de capital, es paga d’un sol cop l’import contractat en cas que es reconegui a l’assegurat l’estat de gran dependència o dependència severa.


Fàcil de contractar

El PLA DE PROTECCIÓ D’AUTONOMIA PERSONAL és un producte molt fàcil de contractar. De fet, fins als 65 anys es pot contractar amb una simple declaració de salut, sense que calgui cap altra mena de proves.
A partir dels 65 anys, es requereix un examen mèdic, juntament amb les proves habituals en la contractació d’assegurances de vida o malaltia a partir d’aquesta edat.


Capital màxim assegurat / Renda màxima assegurada

En la modalitat de renda, la quantia màxima que es pot contractar és de 3.000 euros/mes per a gran dependència i de 1.500 euros/mes per a dependència severa.
En la modalitat de capital, la quantia màxima assegurable és de 300.000 euros per a gran dependència i de 150.000 euros per a dependència severa.
En cas de contractació conjunta d’ambdues modalitats, el capital màxim assegurable es limita a la meitat de les quantitats que s’han expressat anteriorment.


Edat màxima d’entrada

L’edat màxima fins a la qual es pot contractar el PLA DE PROTECCIÓ D’AUTONOMIA PERSONAL és de 69 anys, seguint els requisits mèdics que s’han esmentat anteriorment.

 

Accidentes senior
FRACTURA D'OSSOS Mou-te amb total tranquil·litat A SURNE hem dissenyat un nou producte pensat per…

Altres assegurances

Tens algun dubte?

Información básica sobre protección de datos


Responsable: Svrne, Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija (“SVRNE”)

Finalidad:

- Gestión de la relación pre-contractual.

- Conservar los datos de carácter personal para el caso de que no se formalice la relación contractual, con la finalidad de gestionar futuras solicitudes que pueda realizar.

Legitimación(base jurídica):

- Ejecución del pre-contrato.

- Interés legítimo, para gestionar y satisfacer a futuro sus eventuales consultas o peticiones.

Destinatarios:

- No se realizarán cesiones de sus datos.

- No obstante, podrán tener acceso a sus datos como encargados del tratamiento, agentes propios (sociedades del Grupo).

Transferencias internacionales: Sus datos de carácter personal no serán objeto de ninguna transferencia internacional de datos.

Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, y de portabilidad conforme a lo indicado en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos en politica de privacidad

CAPTCHA