Dependència

Depende de ti. No puedes conocer el futuro pero puedes estar preparado

Què és la Dependència?

La dependència és l'estat de caràcter permanent que es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel•lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una altra o altres persones o ajuts importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel•lectual o malaltia mental, d'altres suports per a la seva autonomia personal. .

El Reial Decret 504/2007 de 20 d'abril recull un Barem de Valoració (BVD) basat en punts per especificar diferents nivells de dependència. SURNEDEPENDENCIA ajuda a cobrir les necessitats de les persones dependents amb garanties assegurades partint de dos nivells de dependència:

  • Dependència Severa: quan la persona necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix el suport permanent d'un cuidador ni té necessitats de suport extens per a la seva autonomia personal. Es correspon a una puntuació final del BVD de 50 a 74 punts. 
     
  • Gran Dependència: quan la persona necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia física, mental, intel•lectual o sensorial, necessita el suport indispensable i continu d'altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a la seva autonomia personal. Es correspon a una puntuació final del BVD de 75 a 100 punts.

A causa del desenvolupament de la medicina i els estils de vida saludables, l'esperança de vida en el nostre país ha crescut moltíssim, ara busquem la millor qualitat de vida adequada a cada edat.

CCada vegada complim més anys però cada vegada són més comunes les malalties que amenacen la nostra independència i la capacitat de valer-nos per nosaltres mateixos.

Per això t'oferim SURNEDEPENDENCIA, una assegurança que ajuda a cobrir les despeses generades en cas de sofrir una situació de dependència, adequació de la llar a la nostra mobilitat, etc. Una assegurança que ens permet estar tranquils.

seguro dependencia

 

Què cobreix aquesta assegurança?

Amb SURNEDEPENDENCIA l'assegurat que assoleixi aquests nivells referits de dependència rebrà una renda vitalícia constant. D'aquesta manera es podrà fer davant les despeses derivats de la dependència, com pot ser l'adquisició d'aparells de suport a l'autonomia personal, la contractació d'un assistent o tractaments metges.

Per als casos de Gran Dependència, SURNE ha dissenyat un Mòdul Bàsic que proporciona a l'assegurat una renda vitalícia de 1.000 euros/mes. Aquesta renda, en el seu mòdul bàsic és de 500 Euros mensuals per a una Dependència Severa.

No obstant això, a l'hora de realitzar la seva pòlissa, pot fixar la quantitat de Renda que percebrà en cas d'arribar a una dependència reconeguda.

 

surne tabla comparativa dependencia

 

Període de manca

En funció de la causa que produïx la situació de dependència, el període de manca varia:

  • La data d'efecte del segur marca el període de manca en cas que la dependència sigui conseqüència d'un accident posterior a aquesta data.
  • 3 anys a contar des de la data d'efecte del segur, en cas que la situació de dependència sigui conseqüència d'un estat de demència o malaltia neuropsiquiátrica.
  • 1 any, a contar des de la data d'efecte del segur, en qualsevol altre cas.

Frankizia

Període de franquíPeríode de franquícia: període de 3 mesos que s'inicia en la data en la qual l'entitat asseguradora rep el dossier complet de la sol•licitud de prestació realitzada per l'assegurat.

 

Franquícia

SURNEDEPENDENCIA és un producte de molt senzilla contractació. De fet, fins als 65 anys es pot contractar amb una simple declaració de salut, sense necessitat d'altre tipus de proves.

A partir dels 65 anys es requereix un exámen mèdic juntament amb una declaració de salut ampliada i ECG en esforç, l'habitual en la contractació d'assegurances de vida o malaltia a partir d'aquesta edat.

Renda màxima assegurada

La quantia màxima de la pòlisses mensuals que es poden percebre és de 4.000 Euros per a Gran Dependència i 2.000 Euros per a Dependència Severa.

Edat màxima d'entrada

L'edat màxima fins a la qual es pot contractar SURNEDEPENDENCIA és de 69 anys, seguint els requisits mèdics anteriorment esmentats.

 

Accidentes senior
FRACTURA D'OSSOS Mou-te amb total tranquil·litat A SURNE hem dissenyat un nou producte pensat per…

Altres assegurances

Tens algun dubte?

Información básica sobre protección de datos


Responsable: Svrne, Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija (“SVRNE”)

Finalidad:

- Gestión de la relación pre-contractual.

- Conservar los datos de carácter personal para el caso de que no se formalice la relación contractual, con la finalidad de gestionar futuras solicitudes que pueda realizar.

Legitimación(base jurídica):

- Ejecución del pre-contrato.

- Interés legítimo, para gestionar y satisfacer a futuro sus eventuales consultas o peticiones.

Destinatarios:

- No se realizarán cesiones de sus datos.

- No obstante, podrán tener acceso a sus datos como encargados del tratamiento, agentes propios (sociedades del Grupo).

Transferencias internacionales: Sus datos de carácter personal no serán objeto de ninguna transferencia internacional de datos.

Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, y de portabilidad conforme a lo indicado en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos en politica de privacidad