Ongi etorri Surneren web gunera

 

 
 

ETORKIZUNA ERRENTA ALDAGARRIAN

Errenta Aldagarria nahiago dutenentzat, SURNEPENTSIOA-2 deritzan banakako plana dugu, bertoko eta nazioarteko errenta aldagarrikoa izateko bokazioarekin.

Iraganeko ekitaldi guztietan, SURNEPENTSIOA-2 Errenta Aldagarriko Plana bere erreferentziazko indizeei gailendu zaie.

Surnepentsioa-2 Errenta Aldagarriko Planaren Araudia

Inbertsio Printzipioak

Documento de características


SURNEPENTSIOA-2 ERRENTA ALDAGARRIKO PLANAREN ERRENTAGARRITASUNA

PLANAREN ERRENTAGARRITASUNA 2017.01.01n TIK

6,92 %

AZKEN HAMABI HILABETETAKO ERRENTAGARRITASUNA

13,61 %

Azken balorazio-datan: 2017.11.15n. Likidazio Balioa: 206,65
Ver estado de posición


Informe Surnepentsioa-2 Errenta Aldagarriko Planaren Hiru Hileko Txostena


ERRENTAGARRITASUNA URTEZ URTE

Ondorengo koadroan, gure errenta aldagarriko planak azken urteotan izandako errentagarritasuna ikus daiteke:

Urte Errentagarritasuna Ibex35
2007 8,35% 7,32%
2008 -37,21% -39,43%
2009 16,70% 29,84%
2010 1,25% -17,43%
2011 -7,91% -13,11%
2012 11,55% -4,60%
2013 19,49% 21,41%
2014 5,79% 3,66%
2015 11,58% -7,15%
2016 -0,1% -2,01%

Iraganeko errentagarritasunek ez dituzte bermatzen etorkizuneko errentagarritasunak.
Planen likidazio-balioa, haien inbertsio-politika zeinahi delarik ere, merkatuen gorabeheren mende dago, eta, hortaz, bai errendimendu positiboak eta bai negatiboak izan ditzake.


Eskatu informazio gehiagoOHARRA: Dokumentu honek ematen duen informazioak ez du kontratu-baliorik eta behin-behinekoa da ondorio guztietarako. Informazio horrek orientazio-izaera du soilik, eta ez du balio loteslerik izango SURNErentzat; hala, aldaketak gerta daitezke bezeroaren eskubideen amaierako likidazio-balioan, zenbait faktoreren eraginez.