Ongi etorri Surneren web gunera

 

Surnejubilació, Pla de pensions. El millor futur és aquí
 
 

ZURE ETORKIZUNEAN, ZEUK ERABAKITZEN DUZU

SURNEPENTSIOA, B.G.A.E.n (euskal foru-araudiaren babespean dagoen plana) metatutako esperientzia eta bezeroen gogobetetasun guztia aprobetxatzeko, SURNEk bere banakako pentsio-plana abiatu zuen 2002 urtean, SURNEJUBILAZIOA izenarekin, pentsio-plan eta –funtsen araudi estatalaren babespean.


Normas de Funcionamiento SURNEJUBILACIÓN

Especificaciones Plan SURNEJUBILACIÓN Renta Fija

Principios de Inversión

Reglamento Defensor del Partícipe

Datos Fundamentales


PDF formatuko dokumentuak. Dokumentu hauek Adobe Acrobat Reader deritzan doako aplikazioa erabiliz ikus daitezke.

Gure PENTSIO Planaren Errentagarritasuna

Gure kudeaketa- eta errentagarritasun-politikak bidea ematen digu segurtasun handia lortzeko, errentagarritasun handiarekin uztartuta, ondorengo koadroak erakusten duen bezala.

PLANAREN ERRENTAGARRITASUNA 2017.01.01n TIK

0,1 %

AZKEN HAMABI HILABETETAKO ERRENTAGARRITASUNA

5,04 %

Azken balorazio-datan: 2017.01.19n. Likidazio Balioa: 167,76
Ver estado de posición


ERRENTAGARRITASUNA URTEZ URTE

Ondorengo koadroan, SURNEJUBILAZIOAk urtez urte lortu duen errentagarritasuna ikus daiteke:

Urtea Errentagarritasuna IPC
2007 %2,37 %3,90
2008 %2,83 %1,40
2009 %4,98 %0,80
2010 %3,23 %3,00
2011 %1,11 %2,40
2012 %3,81 %2,90
2013 %4,94 %0,20
2014 %3,38 % -1,00
2015 %0,38 %0,00
2016 %4,46 %1,60

Iraganeko errentagarritasunek ez dituzte bermatzen etorkizuneko errentagarritasunak.
Planen likidazio-balioa, haien inbertsio-politika zeinahi delarik ere, merkatuen gorabeheren mende dago, eta, hortaz, bai errendimendu positiboak eta bai negatiboak izan ditzake.

 

Surnejubilazioa Errenta Finkoko Planaren Hiru Hilabeteko Txostena


TRASPARENCIA Y TRANQUILIDAD

Nuestros clientes son informados periódicamente de la marcha de sus respectivos planes mediante informes de carácter trimestral, totalmente públicos y que se pueden consultar desde esta misma página web.

SURNEJUBILACIÓN también cuenta con una figura externa a nuestra Entidad y totalmente independiente: el Defensor del Participe, encargada de velar por sus intereses.

Fiscalidad

Realizar aportaciones a un plan de pensiones le permitirá, además de garantizarle una jubilación tranquila, acogerse a unas ventajas fiscales muy interesantes.

Flexibilidad

Además de la contingencia de jubilación, nuestros planes incorporan las siguientes coberturas: fallecimiento, incapacidad, enfermedad grave, desempleo de larga duración y dependencia.

Nuestros planes de pensiones no tienen aportación mínima obligatoria, por lo que podrás ahorrar a tu ritmo.

Si usted dispone de un plan de pensiones en otra entidad, puede traspasar sus derechos a SURNEJUBILACIÓN.

PLANES DE PENSIONES CON CALIDAD DEMOSTRADA

Una razón más para estar tranquilo y confiar su futuro en SURNEJUBILACIÓN es la garantía de una gestión de calidad. SURNE fue pionera en la obtención del certificado ISO 9001 a la Gestión de Calidad, una certificación que año a año renovamos gracias a nuestra labor organizativa y de gestión.

Planes de Pensiones de Calidad

 

SURNEJUBILAZIOA, Pentsio Funtsa, helbidea: Gardoki kalea 1, beheko solairua, 48008 Bilbo(Bizkaia), IFK: V95249801. Nortasun juridikorik gabeko erakundea, hemen erregistratua:

  • Bizkaiko Merkataritza Erregistroa, 4277. Liburukia, BI-36376. Orria, 123. Folioa.
  • Ekonomia Ministerioko Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Pentsio Funtsen Administrazio Erregistroa, F1047 identifikazio-kodearekin

Eskatu informazio gehiagoOHARRA: Dokumentu honek ematen duen informazioak ez du kontratu-baliorik eta behin-behinekoa da ondorio guztietarako. Informazio horrek orientazio-izaera du soilik, eta ez du balio loteslerik izango SURNErentzat; hala, aldaketak gerta daitezke bezeroaren eskubideen amaierako likidazio-balioan, zenbait faktoreren eraginez.