Benvinguts al lloc web de Surne

 

 
 

PLANES BANKIA

A continuación se muestran los valores liquidativos de los planes absorbidos a BANKIA EPSV así como su rentabilidad acumulada en el año en curso.

Estos planes se incorporaron a SURNEPENSION EPSV el 01 de octubre de 2017 manteniendo todos los derechos y obligaciones de los mismos.


PLAN BANKIA RF MIXTO

 • Rentabilidad año 2017: 0,48%
 • Valor liquidativo a 24/04/2018: 11,58
 • Rentabilidad año en curso: -0,32 %

Características del plan

Informe Trimestral Plan Bankia RF MixtoPLAN BANKIA RV

 • Rentabilidad año 2017: 7,90%
 • Valor liquidativo a 24/04/2018: 148,38
 • Rentabilidad año en curso: -0,12 %

Características del plan

Informe Trimestral Plan Bankia RVPLAN BANKIA 90/10

 • Rentabilidad año 2017: 0,13%
 • Valor liquidativo a 24/04/2018: 39,29
 • Rentabilidad año en curso: -0,01 %

Características del plan

Informe Trimestral Plan Bankia 90/10PLAN BANKIA 75/25

 • Rentabilidad año 2017: 1,19%
 • Valor liquidativo a 24/04/2018: 51,49
 • Rentabilidad año en curso: 0,05 %

Características del plan

Informe Trimestral Plan Bankia 75/25PLAN BANKIA 50/50

 • Rentabilidad año 2017: 3,39%
 • Valor liquidativo a 24/04/2018: 39,36
 • Rentabilidad año en curso: -0,39 %

Características del plan

Informe Trimestral Plan Bankia 50/50PLAN BANKIA GARANTIZADO I

 • Valor liquidativo a 24/04/2018: 125,1

Informe Trimestral Plan Bankia Garantizado IPLAN BANKIA GARANTIZADO II

 • Valor liquidativo a 24/04/2018: 12,63

Informe Trimestral Plan Bankia Garantizado II

Sol · licitar més informacióNOTA: La informació que proporciona el present document no té validesa contractual i és provisional a tots els efectes. Aquesta informació només té un caràcter orientatiu i no tindrà valor vinculant per SURNE, pot produir variacions respecte del valor liquidatiu final dels drets del client, fruit de diversos factors.