Benvinguts al lloc web de Surne

 

 
 

PLANES BANKIA

A continuación se muestran los valores liquidativos de los planes absorbidos a BANKIA EPSV así como su rentabilidad acumulada en el año en curso.

Estos planes se incorporaron a SURNEPENSION EPSV el 01 de octubre de 2017 manteniendo todos los derechos y obligaciones de los mismos.


PLAN BANKIA RF MIXTO

 • Rentabilidad año 2017: 0,48%
 • Valor liquidativo a 17/01/2018: 11,73
 • Rentabilidad año en curso: 0,91 %

PLAN BANKIA RV

 • Rentabilidad año 2017: 7,90%
 • Valor liquidativo a 17/01/2018: 152,42
 • Rentabilidad año en curso: 2,59 %

PLAN BANKIA 90/10

 • Rentabilidad año 2017: 0,13%
 • Valor liquidativo a 17/01/2018: 39,4
 • Rentabilidad año en curso: 0,27 %

PLAN BANKIA 75/25

 • Rentabilidad año 2017: 1,19%
 • Valor liquidativo a 17/01/2018: 51,88
 • Rentabilidad año en curso: 0,81 %

PLAN BANKIA 50/50

 • Rentabilidad año 2017: 3,39%
 • Valor liquidativo a 17/01/2018: 40,08
 • Rentabilidad año en curso: 1,43 %

PLAN BANKIA GARANTIZADO I

 • Valor liquidativo a 17/01/2018: 125,63

PLAN BANKIA GARANTIZADO II

 • Valor liquidativo a 17/01/2018: 12,68
Sol · licitar més informacióNOTA: La informació que proporciona el present document no té validesa contractual i és provisional a tots els efectes. Aquesta informació només té un caràcter orientatiu i no tindrà valor vinculant per SURNE, pot produir variacions respecte del valor liquidatiu final dels drets del client, fruit de diversos factors.