Benvinguts al lloc web de Surne

 

 
 

PLANES BANKIA

A continuación se muestran los valores liquidativos de los planes absorbidos a BANKIA EPSV así como su rentabilidad acumulada en el año en curso.

Estos planes se incorporaron a SURNEPENSION EPSV el 01 de octubre de 2017 manteniendo todos los derechos y obligaciones de los mismos.


PLAN BANKIA RF MIXTO

 • Valor liquidativo a 15/11/2017: 11,69
 • Rentabilidad año en curso: 1,1 %

PLAN BANKIA RV

 • Valor liquidativo a 15/11/2017: 149,72
 • Rentabilidad año en curso: 8,74 %

PLAN BANKIA 90/10

 • Valor liquidativo a 15/11/2017: 39,44
 • Rentabilidad año en curso: 0,51 %

PLAN BANKIA 75/25

 • Valor liquidativo a 15/11/2017: 51,68
 • Rentabilidad año en curso: 1,61 %

PLAN BANKIA 50/50

 • Valor liquidativo a 15/11/2017: 39,76
 • Rentabilidad año en curso: 4,04 %

PLAN BANKIA GARANTIZADO I

 • Valor liquidativo a 15/11/2017: 125,99

PLAN BANKIA GARANTIZADO II

 • Valor liquidativo a 15/11/2017: 12,72
Sol · licitar més informacióNOTA: La informació que proporciona el present document no té validesa contractual i és provisional a tots els efectes. Aquesta informació només té un caràcter orientatiu i no tindrà valor vinculant per SURNE, pot produir variacions respecte del valor liquidatiu final dels drets del client, fruit de diversos factors.